Our Solutions

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

Document Download

OPTEX WLPS, Revolution of Wireless Long-range Perimeter Solution

OPTEX WLPS โซลูชั่นล่าสุดของออพเท็ค พัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโมเดล ยุคไทยแลนด์ 4.0

ตามที่สำนักงาน กสทช. ประกาศมาตรฐานใหม่ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี IoT ตามนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925MHz  ซึ่งเป็นสัญญาณไร้สายกำลังส่งสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก กสทช. และนี่จึงเป็นการปฏิวัติวงการเครือข่ายสัญญาณไร้สายระยะไกล สำหรับ OPTEX WLPS ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยชนิดไร้สายศักยภาพสูง จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับไซต์งานที่มีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน และ คลังสินค้า

ในปัจจุบัน หลายๆบริษัทต่างพยายามลดงบประมาณและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย ซึ่งระบบ Hybrid PIDS เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากต้นทุนเริ่มต้นของ PIDS นั้นสามารถคืนทุนให้ผู้ลงทุนอย่างเห็นได้ชัด และผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงนี้ทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการใหญ่ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินสายและการติดตั้งจะเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้รับอาจจะลดลง และเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ OPTEX จึงเปิดตัวระบบ WLPS ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยป้องกันการบุกรุกแบบไร้สายระยะไกล

WLPS ที่เซ็นเซอร์ไร้สายมีพลังงานสูงกว่าระบบเตือนภัยไร้สายทั่วไป 20 เท่า และเซ็นเซอร์แต่ละตัวยังทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายได้หลายจุด (multi-hopping)

ด้วยเหตุนี้ ระบบไร้สาย WLPS จึงสามารถครอบคลุมระยะสูงสุดถึง 500เมตร x 500เมตร ต่อโครงการ โดยประโยชน์ของระบบไร้สายที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้

 

ประโยชน์สูงสุดของระบบเตือนภัยไร้สาย

1. ไม่จำกัดพื้นที่ติดตั้ง สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
2. ทันสมัยด้วยการออกแบบระบบไร้สาย
3. ลดปัญหาอุปกรณ์เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า
4. สะดวกในการติดตั้งตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานเดิม
5. ง่ายกว่า เร็วกว่า สำหรับการติดตั้งและซ่อมบำรุง

การลดต้นทุนที่สำคัญ

โดยทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยแบบเดินสายสายจำต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น งานเดินสาย การขุดร่องท่อ และงานขุดเจาะคอนกรีต ตลอดจนระยะเวลานานในการติดตั้ง
จะเห็นได้ว่า หากเลือกใช้ระบบ WLPS สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างเห็นได้ชัด
อีกทั้ง WLPS จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวมประมาณ 40% เมื่อเทียบกับระบบป้องกันผู้บุกรุกแบบเดิมที่ต้องเดินสาย

* คำนวณโดยอ้างอิงจากโรงงานขนาด 100 เมตร x 100 เมตร

Long Battery Life

เทคโนโลยีหลักของ OPTEX คือ การออกแบบเซ็นเซอร์ให้ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานยิ่งขึ้นสำหรับระบบ WLPS

 

 

Featured Product: SL-350QFR & SL-100/200TNR

 

 

 
 

SL-350QFR และ SL-100/200TNR ของ OPTEX คือ Photobeam แบบไร้สาย มีแบตเตอร์รี่ในตัว ครอบคลุมระยะตั้งแต่ 30เมตร, 60เมตร และ 100เมตร จึงเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันรอบรั้ว ทั้งสองรุ่นนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเตือนภัยไร้สายของผู้ผลิตระบบเตือนภัยรายใหญ่ในตลาด โดย Photobeam แบบไร้สายของ OPTEX นั้น มีลำแสงตรวจจับทั้งแบบลำแสงคู่ และ แบบ Quad ที่เป็นลำแสงสี่เส้น ซึ่งสามารถลดการแจ้งเตือนผิดพลาด (false alarm) จากนกหรือใบไม้ได้อย่างดียิ่ง และสามารถติดตั้งการตรวจจับได้หลากหลายประเภท สำหรับระบบ WLPS.

WLPS Specification

 • Operating Frequency : 920–925 MHz
 • Power Output : Max 250mW

Document Download

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

People Counting System (PALOSSIE AIO)

เครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการขาย การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ค่าเช่า พื้นที่โฆษณา และยังช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ โดยระบบนับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น VC-1020 และ VC-1050 มาพร้อมกับ 3D Technology ความแม่นยำสูงกว่า 95% ตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับ 4 ทิศทาง จำแนกคนเดินเข้าออกได้ถึง 8 รูปแบบ


จุดเด่นของ VC-1020 และ VC-1050

 • พื้นที่ตรววจับชนิดพิเศษสามารถวิเคราะห์ได้ 4 ทิศทาง (A,B,L,R) และจำแนก 8 รูปแบบการเดิน

4 DIRECTIONS & 8 COUNT LINES

 • ใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อประมวลผลและเรียนรู้ขนาดของบุคคล หรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ
 • ความแม่นยำสูงกว่า 95% สามารถตั้งค่าเพื่อลดอัตราการนับผิดพลาดจากรถเข็น เงาสะท้อนและแสงแดด
 • ระบบติดตามการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน (คนยืนอยู่กับที่, เดินมาแล้วหยุด, เดินมาแล้วเลี้ยวกลับ, คนจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน)
 • ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่าย
 • สามารถจัดการข้อมูลของทุกสาขาได้จากส่วนกลาง

 • ง่ายสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PC

การติดตั้ง VC-1020 / VC-1050 นั้นง่ายมาก: ติดกล้องในตำแหน่งยุทธศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย ‘PoE’ ของคุณ ระยะความสูงที่เหมาะสมสูงสุด 4 เมตรโดยค่าเริ่มต้น และได้ถึง 6 เมตรเพียงซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้าที่สามารถใช้เป็นพลังงานสำรองเพิ่มเติม จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อไอทีระหว่างเซ็นเซอร์ VC-1020 / VC-1050 ให้ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของคุณ


ซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูล OPTEX Smart Report ที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Optional)
 • ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดสามารถที่จะดูสรุปข้อมูล traffic จำนวนคนมาก-น้อยที่เข้ามายังร้านค้า และประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย จากการให้ซอฟแวร์คำนวณอัตรา conversion rate โดยการวิเคราะห์จำนวนคนและรองรับให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลของใบเสร็จและยอดขาย
 • ลดเวลาในการประเมินผลข้อมูลจำนวนคนเข้าพื้นที่และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตามที่คุณต้องการ เช่น เลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria) รายวัน / สัปดาห์ / เดือน /ไตรมาส เพื่อดู growth rate และค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ผู้เข้าชมตามวันที่ / เดือน / ปี
 • Ready to use ซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหลังจากเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria)
 • สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยซอฟแวร์ที่ทำงาน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถดูรีพอร์ทได้ตามเวลาจริง (real-time) หรือทุกเวลาที่ต้องการ
 • Responsive Design, รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
 • ความคล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อติดตั้งเซนเซอร์หลายพื้นที่ใช้งาน

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบป้องกันผู้บุกรุกแอบติดตามผู้มีสิทธิเข้ามาพื้นที่ภายใน (Tailgating)

โซลูชันควบคุมและจัดการการเข้าถึง ป้องกันผู้บุกรุกเดินตามผู้ที่มีสิทธิผ่านประตูที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทั้งที่ผู้บุกรุกไม่มีสิทธิในการผ่านประตูนั้น (Tailgating) เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน ข้อมูลสำคัญ หรือเข้ามาทำอันตรายต่อบุคคลภายใน Accurance OV-102 เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งของระบบควบคุมการเข้าออก (access control) เพียงติดตั้งเซนเซอร์บนฝ้าเพดานและกล่องควบคุมบริเวณทางเข้าอาคาร การตรวจจับได้รับการออกแบบโดยนำเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริงในการติดตามและวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด

ตัวอย่างการใช้งานระบบ

สำหรับการแจ้งเตือน


ยกตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ tailgating หรือมีมากกว่าหนึ่งคนในบริเวณพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะเรียนรู้และสั่งการอุปกรณ์เสียงหรือไฟไซเรนเพื่อแจ้งเตือน โดยเซนเซอร์และกล่องควบคุมสามารถทำงานร่วมกับระบบ access control เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนในการติดตั้งและได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการป้องกันภัย


เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบบุคคลสองคนขึ้นไปอยู่ในพื้นที่การตรวจจับ สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกไปยังบอร์ดควบคุมตัวล็อคไฟฟ้าให้ประตูถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

 


System Configuration

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับระบบ Access control เพียงใช้ dry relay contact.

ตัวอย่างผังการทำงานของระบบ


จุดเด่นสำหรับการเลือกใช้ ACCURANCE OV-102

 • ยกระดับความปลอดภัยสำหรับระบบจัดการและควบคุมทางเข้า และลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลสำคัญ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลภายในจากคนผู้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเสถียรและแม่นยำสูง ด้วยการสร้างแบบจำลองรูปร่างมนุษย์แบบ 3D และเทคโนโลยีติดตามบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน เซนเซอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการพื้นที่เช่า และ traffic ของคนที่เข้าออกพื้นที่ ด้วยความสามารถเรียนรู้จดจำการเคลื่อนที่และนับจำนวนคน
 • ความสะดวกในการติดตั้ง ระบบสามารถตั้งค่าการทำงานที่หน้า web browser ผ่านเครือข่าย Lan และติดตั้งกับอาคารหรือห้องที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้าง

ระบบตรวจจับการเดินย้อนกลับ (Reverse Detection System)

ปัญหาการเดินย้อนกลับ (Reversing) หรือไม่เดินตามทางบังคับมักจะพบบ่อยที่สนามบิน ทำให้เกิดความเสียหายและรบกวนระบบการทำงานของสนามบินและผู้โดยสาร ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบประตูไม่ครอบคลุมสถานการณ์นี้ เซนเซอร์ออพเท็ค รุ่น R1002 จะตอบโจทย์การบริหารจัดการให้คนจำนวนมากเดินไปทางเดียวกัน โดยการตรวจจับเฉพาะบุคคลที่เดินย้อนกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามผ่านเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ในการวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ (image sensing) และวิธีการโฟกัสแบบเวคเตอร์(Vector Focal Method)

ปัจจุบันหลายสนามบินประสบปัญหาการไม่เดินตามทางบังคับที่ต้องเดินไปทางเดียวกัน

ป้องกันก่อนเกิดความสูญเสียและระบบการทำงานของสนามบินและผู้โดยสาร

OPTEX Revesing sensor “R1002”

วิธีการตรวจจับอันเป็นเอกลักษณ์ [Vector Focal Method] เพื่อวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์และติดตามการเคลื่อนที่ของรูปแบบการเดิน

System configuration Diagram

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

OPTEX WLPS, Revolution of Wireless Long-range Perimeter Solution

OPTEX WLPS โซลูชั่นล่าสุดของออพเท็ค พัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโมเดล ยุคไทยแลนด์ 4.0

ตามที่สำนักงาน กสทช. ประกาศมาตรฐานใหม่ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี IoT ตามนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925MHz  ซึ่งเป็นสัญญาณไร้สายกำลังส่งสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก กสทช. และนี่จึงเป็นการปฏิวัติวงการเครือข่ายสัญญาณไร้สายระยะไกล สำหรับ OPTEX WLPS ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยชนิดไร้สายศักยภาพสูง จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับไซต์งานที่มีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน และ คลังสินค้า

ในปัจจุบัน หลายๆบริษัทต่างพยายามลดงบประมาณและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย ซึ่งระบบ Hybrid PIDS เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากต้นทุนเริ่มต้นของ PIDS นั้นสามารถคืนทุนให้ผู้ลงทุนอย่างเห็นได้ชัด และผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงนี้ทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการใหญ่ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินสายและการติดตั้งจะเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้รับอาจจะลดลง และเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ OPTEX จึงเปิดตัวระบบ WLPS ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยป้องกันการบุกรุกแบบไร้สายระยะไกล

WLPS ที่เซ็นเซอร์ไร้สายมีพลังงานสูงกว่าระบบเตือนภัยไร้สายทั่วไป 20 เท่า และเซ็นเซอร์แต่ละตัวยังทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายได้หลายจุด (multi-hopping)

ด้วยเหตุนี้ ระบบไร้สาย WLPS จึงสามารถครอบคลุมระยะสูงสุดถึง 500เมตร x 500เมตร ต่อโครงการ โดยประโยชน์ของระบบไร้สายที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้

 

ประโยชน์สูงสุดของระบบเตือนภัยไร้สาย

1. ไม่จำกัดพื้นที่ติดตั้ง สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
2. ทันสมัยด้วยการออกแบบระบบไร้สาย
3. ลดปัญหาอุปกรณ์เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า
4. สะดวกในการติดตั้งตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานเดิม
5. ง่ายกว่า เร็วกว่า สำหรับการติดตั้งและซ่อมบำรุง

การลดต้นทุนที่สำคัญ

โดยทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยแบบเดินสายสายจำต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น งานเดินสาย การขุดร่องท่อ และงานขุดเจาะคอนกรีต ตลอดจนระยะเวลานานในการติดตั้ง
จะเห็นได้ว่า หากเลือกใช้ระบบ WLPS สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างเห็นได้ชัด
อีกทั้ง WLPS จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวมประมาณ 40% เมื่อเทียบกับระบบป้องกันผู้บุกรุกแบบเดิมที่ต้องเดินสาย

* คำนวณโดยอ้างอิงจากโรงงานขนาด 100 เมตร x 100 เมตร

Long Battery Life

เทคโนโลยีหลักของ OPTEX คือ การออกแบบเซ็นเซอร์ให้ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานยิ่งขึ้นสำหรับระบบ WLPS

 

 

Featured Product: SL-350QFR & SL-100/200TNR

 

 

 
 

SL-350QFR และ SL-100/200TNR ของ OPTEX คือ Photobeam แบบไร้สาย มีแบตเตอร์รี่ในตัว ครอบคลุมระยะตั้งแต่ 30เมตร, 60เมตร และ 100เมตร จึงเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันรอบรั้ว ทั้งสองรุ่นนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเตือนภัยไร้สายของผู้ผลิตระบบเตือนภัยรายใหญ่ในตลาด โดย Photobeam แบบไร้สายของ OPTEX นั้น มีลำแสงตรวจจับทั้งแบบลำแสงคู่ และ แบบ Quad ที่เป็นลำแสงสี่เส้น ซึ่งสามารถลดการแจ้งเตือนผิดพลาด (false alarm) จากนกหรือใบไม้ได้อย่างดียิ่ง และสามารถติดตั้งการตรวจจับได้หลากหลายประเภท สำหรับระบบ WLPS.

WLPS Specification

 • Operating Frequency : 920–925 MHz
 • Power Output : Max 250mW

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบป้องกันผู้บุกรุกแอบติดตามผู้มีสิทธิเข้ามาพื้นที่ภายใน (Tailgating)

โซลูชันควบคุมและจัดการการเข้าถึง ป้องกันผู้บุกรุกเดินตามผู้ที่มีสิทธิผ่านประตูที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทั้งที่ผู้บุกรุกไม่มีสิทธิในการผ่านประตูนั้น (Tailgating) เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน ข้อมูลสำคัญ หรือเข้ามาทำอันตรายต่อบุคคลภายใน Accurance OV-102 เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งของระบบควบคุมการเข้าออก (access control) เพียงติดตั้งเซนเซอร์บนฝ้าเพดานและกล่องควบคุมบริเวณทางเข้าอาคาร การตรวจจับได้รับการออกแบบโดยนำเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริงในการติดตามและวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด

ตัวอย่างการใช้งานระบบ

สำหรับการแจ้งเตือน


ยกตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ tailgating หรือมีมากกว่าหนึ่งคนในบริเวณพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะเรียนรู้และสั่งการอุปกรณ์เสียงหรือไฟไซเรนเพื่อแจ้งเตือน โดยเซนเซอร์และกล่องควบคุมสามารถทำงานร่วมกับระบบ access control เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนในการติดตั้งและได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการป้องกันภัย


เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบบุคคลสองคนขึ้นไปอยู่ในพื้นที่การตรวจจับ สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกไปยังบอร์ดควบคุมตัวล็อคไฟฟ้าให้ประตูถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

 


System Configuration

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับระบบ Access control เพียงใช้ dry relay contact.

ตัวอย่างผังการทำงานของระบบ


จุดเด่นสำหรับการเลือกใช้ ACCURANCE OV-102

 • ยกระดับความปลอดภัยสำหรับระบบจัดการและควบคุมทางเข้า และลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลสำคัญ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลภายในจากคนผู้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเสถียรและแม่นยำสูง ด้วยการสร้างแบบจำลองรูปร่างมนุษย์แบบ 3D และเทคโนโลยีติดตามบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน เซนเซอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการพื้นที่เช่า และ traffic ของคนที่เข้าออกพื้นที่ ด้วยความสามารถเรียนรู้จดจำการเคลื่อนที่และนับจำนวนคน
 • ความสะดวกในการติดตั้ง ระบบสามารถตั้งค่าการทำงานที่หน้า web browser ผ่านเครือข่าย Lan และติดตั้งกับอาคารหรือห้องที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้าง

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบป้องกันผู้บุกรุกแอบติดตามผู้มีสิทธิเข้ามาพื้นที่ภายใน (Tailgating)

โซลูชันควบคุมและจัดการการเข้าถึง ป้องกันผู้บุกรุกเดินตามผู้ที่มีสิทธิผ่านประตูที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทั้งที่ผู้บุกรุกไม่มีสิทธิในการผ่านประตูนั้น (Tailgating) เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน ข้อมูลสำคัญ หรือเข้ามาทำอันตรายต่อบุคคลภายใน Accurance OV-102 เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งของระบบควบคุมการเข้าออก (access control) เพียงติดตั้งเซนเซอร์บนฝ้าเพดานและกล่องควบคุมบริเวณทางเข้าอาคาร การตรวจจับได้รับการออกแบบโดยนำเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริงในการติดตามและวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด

ตัวอย่างการใช้งานระบบ

สำหรับการแจ้งเตือน


ยกตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ tailgating หรือมีมากกว่าหนึ่งคนในบริเวณพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะเรียนรู้และสั่งการอุปกรณ์เสียงหรือไฟไซเรนเพื่อแจ้งเตือน โดยเซนเซอร์และกล่องควบคุมสามารถทำงานร่วมกับระบบ access control เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนในการติดตั้งและได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการป้องกันภัย


เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบบุคคลสองคนขึ้นไปอยู่ในพื้นที่การตรวจจับ สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกไปยังบอร์ดควบคุมตัวล็อคไฟฟ้าให้ประตูถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

 


System Configuration

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับระบบ Access control เพียงใช้ dry relay contact.

ตัวอย่างผังการทำงานของระบบ


จุดเด่นสำหรับการเลือกใช้ ACCURANCE OV-102

 • ยกระดับความปลอดภัยสำหรับระบบจัดการและควบคุมทางเข้า และลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลสำคัญ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลภายในจากคนผู้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเสถียรและแม่นยำสูง ด้วยการสร้างแบบจำลองรูปร่างมนุษย์แบบ 3D และเทคโนโลยีติดตามบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน เซนเซอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการพื้นที่เช่า และ traffic ของคนที่เข้าออกพื้นที่ ด้วยความสามารถเรียนรู้จดจำการเคลื่อนที่และนับจำนวนคน
 • ความสะดวกในการติดตั้ง ระบบสามารถตั้งค่าการทำงานที่หน้า web browser ผ่านเครือข่าย Lan และติดตั้งกับอาคารหรือห้องที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้าง

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบป้องกันผู้บุกรุกแอบติดตามผู้มีสิทธิเข้ามาพื้นที่ภายใน (Tailgating)

โซลูชันควบคุมและจัดการการเข้าถึง ป้องกันผู้บุกรุกเดินตามผู้ที่มีสิทธิผ่านประตูที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทั้งที่ผู้บุกรุกไม่มีสิทธิในการผ่านประตูนั้น (Tailgating) เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน ข้อมูลสำคัญ หรือเข้ามาทำอันตรายต่อบุคคลภายใน Accurance OV-102 เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งของระบบควบคุมการเข้าออก (access control) เพียงติดตั้งเซนเซอร์บนฝ้าเพดานและกล่องควบคุมบริเวณทางเข้าอาคาร การตรวจจับได้รับการออกแบบโดยนำเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริงในการติดตามและวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด

ตัวอย่างการใช้งานระบบ

สำหรับการแจ้งเตือน


ยกตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ tailgating หรือมีมากกว่าหนึ่งคนในบริเวณพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะเรียนรู้และสั่งการอุปกรณ์เสียงหรือไฟไซเรนเพื่อแจ้งเตือน โดยเซนเซอร์และกล่องควบคุมสามารถทำงานร่วมกับระบบ access control เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนในการติดตั้งและได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการป้องกันภัย


เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบบุคคลสองคนขึ้นไปอยู่ในพื้นที่การตรวจจับ สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกไปยังบอร์ดควบคุมตัวล็อคไฟฟ้าให้ประตูถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

 


System Configuration

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับระบบ Access control เพียงใช้ dry relay contact.

ตัวอย่างผังการทำงานของระบบ


จุดเด่นสำหรับการเลือกใช้ ACCURANCE OV-102

 • ยกระดับความปลอดภัยสำหรับระบบจัดการและควบคุมทางเข้า และลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลสำคัญ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลภายในจากคนผู้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเสถียรและแม่นยำสูง ด้วยการสร้างแบบจำลองรูปร่างมนุษย์แบบ 3D และเทคโนโลยีติดตามบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน เซนเซอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการพื้นที่เช่า และ traffic ของคนที่เข้าออกพื้นที่ ด้วยความสามารถเรียนรู้จดจำการเคลื่อนที่และนับจำนวนคน
 • ความสะดวกในการติดตั้ง ระบบสามารถตั้งค่าการทำงานที่หน้า web browser ผ่านเครือข่าย Lan และติดตั้งกับอาคารหรือห้องที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้าง

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

OPTEX WLPS, Revolution of Wireless Long-range Perimeter Solution

OPTEX WLPS โซลูชั่นล่าสุดของออพเท็ค พัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโมเดล ยุคไทยแลนด์ 4.0

ตามที่สำนักงาน กสทช. ประกาศมาตรฐานใหม่ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี IoT ตามนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925MHz  ซึ่งเป็นสัญญาณไร้สายกำลังส่งสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก กสทช. และนี่จึงเป็นการปฏิวัติวงการเครือข่ายสัญญาณไร้สายระยะไกล สำหรับ OPTEX WLPS ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยชนิดไร้สายศักยภาพสูง จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับไซต์งานที่มีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน และ คลังสินค้า

ในปัจจุบัน หลายๆบริษัทต่างพยายามลดงบประมาณและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย ซึ่งระบบ Hybrid PIDS เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากต้นทุนเริ่มต้นของ PIDS นั้นสามารถคืนทุนให้ผู้ลงทุนอย่างเห็นได้ชัด และผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงนี้ทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการใหญ่ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินสายและการติดตั้งจะเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้รับอาจจะลดลง และเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ OPTEX จึงเปิดตัวระบบ WLPS ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยป้องกันการบุกรุกแบบไร้สายระยะไกล

WLPS ที่เซ็นเซอร์ไร้สายมีพลังงานสูงกว่าระบบเตือนภัยไร้สายทั่วไป 20 เท่า และเซ็นเซอร์แต่ละตัวยังทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายได้หลายจุด (multi-hopping)

ด้วยเหตุนี้ ระบบไร้สาย WLPS จึงสามารถครอบคลุมระยะสูงสุดถึง 500เมตร x 500เมตร ต่อโครงการ โดยประโยชน์ของระบบไร้สายที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้

 

ประโยชน์สูงสุดของระบบเตือนภัยไร้สาย

1. ไม่จำกัดพื้นที่ติดตั้ง สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
2. ทันสมัยด้วยการออกแบบระบบไร้สาย
3. ลดปัญหาอุปกรณ์เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า
4. สะดวกในการติดตั้งตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานเดิม
5. ง่ายกว่า เร็วกว่า สำหรับการติดตั้งและซ่อมบำรุง

การลดต้นทุนที่สำคัญ

โดยทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยแบบเดินสายสายจำต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น งานเดินสาย การขุดร่องท่อ และงานขุดเจาะคอนกรีต ตลอดจนระยะเวลานานในการติดตั้ง
จะเห็นได้ว่า หากเลือกใช้ระบบ WLPS สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างเห็นได้ชัด
อีกทั้ง WLPS จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวมประมาณ 40% เมื่อเทียบกับระบบป้องกันผู้บุกรุกแบบเดิมที่ต้องเดินสาย

* คำนวณโดยอ้างอิงจากโรงงานขนาด 100 เมตร x 100 เมตร

Long Battery Life

เทคโนโลยีหลักของ OPTEX คือ การออกแบบเซ็นเซอร์ให้ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานยิ่งขึ้นสำหรับระบบ WLPS

 

 

Featured Product: SL-350QFR & SL-100/200TNR

 

 

 
 

SL-350QFR และ SL-100/200TNR ของ OPTEX คือ Photobeam แบบไร้สาย มีแบตเตอร์รี่ในตัว ครอบคลุมระยะตั้งแต่ 30เมตร, 60เมตร และ 100เมตร จึงเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันรอบรั้ว ทั้งสองรุ่นนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเตือนภัยไร้สายของผู้ผลิตระบบเตือนภัยรายใหญ่ในตลาด โดย Photobeam แบบไร้สายของ OPTEX นั้น มีลำแสงตรวจจับทั้งแบบลำแสงคู่ และ แบบ Quad ที่เป็นลำแสงสี่เส้น ซึ่งสามารถลดการแจ้งเตือนผิดพลาด (false alarm) จากนกหรือใบไม้ได้อย่างดียิ่ง และสามารถติดตั้งการตรวจจับได้หลากหลายประเภท สำหรับระบบ WLPS.

WLPS Specification

 • Operating Frequency : 920–925 MHz
 • Power Output : Max 250mW

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม

โซลูชันสำหรับประตูอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์เพื่อให้พื้นที่ทางเข้ามีความปลอดภัย โดยที่คงความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานด้วยการตรวจจับที่แม่นยำ

Optex ผู้ผลิต วิจัย และพัฒนาเซนเซอร์มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างโซลูชันพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติที่เน้นเรื่องความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ว่ามีความเที่ยงตรงในการตรวจจับและทนทานต่อสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดประตูอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในการใช้งาน

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

People Counting System (PALOSSIE AIO)

เครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการขาย การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ค่าเช่า พื้นที่โฆษณา และยังช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ โดยระบบนับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น VC-1020 และ VC-1050 มาพร้อมกับ 3D Technology ความแม่นยำสูงกว่า 95% ตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับ 4 ทิศทาง จำแนกคนเดินเข้าออกได้ถึง 8 รูปแบบ


จุดเด่นของ VC-1020 และ VC-1050

 • พื้นที่ตรววจับชนิดพิเศษสามารถวิเคราะห์ได้ 4 ทิศทาง (A,B,L,R) และจำแนก 8 รูปแบบการเดิน

4 DIRECTIONS & 8 COUNT LINES

 • ใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อประมวลผลและเรียนรู้ขนาดของบุคคล หรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ
 • ความแม่นยำสูงกว่า 95% สามารถตั้งค่าเพื่อลดอัตราการนับผิดพลาดจากรถเข็น เงาสะท้อนและแสงแดด
 • ระบบติดตามการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน (คนยืนอยู่กับที่, เดินมาแล้วหยุด, เดินมาแล้วเลี้ยวกลับ, คนจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน)
 • ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่าย
 • สามารถจัดการข้อมูลของทุกสาขาได้จากส่วนกลาง

 • ง่ายสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PC

การติดตั้ง VC-1020 / VC-1050 นั้นง่ายมาก: ติดกล้องในตำแหน่งยุทธศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย ‘PoE’ ของคุณ ระยะความสูงที่เหมาะสมสูงสุด 4 เมตรโดยค่าเริ่มต้น และได้ถึง 6 เมตรเพียงซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้าที่สามารถใช้เป็นพลังงานสำรองเพิ่มเติม จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อไอทีระหว่างเซ็นเซอร์ VC-1020 / VC-1050 ให้ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของคุณ


ซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูล OPTEX Smart Report ที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Optional)
 • ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดสามารถที่จะดูสรุปข้อมูล traffic จำนวนคนมาก-น้อยที่เข้ามายังร้านค้า และประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย จากการให้ซอฟแวร์คำนวณอัตรา conversion rate โดยการวิเคราะห์จำนวนคนและรองรับให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลของใบเสร็จและยอดขาย
 • ลดเวลาในการประเมินผลข้อมูลจำนวนคนเข้าพื้นที่และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตามที่คุณต้องการ เช่น เลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria) รายวัน / สัปดาห์ / เดือน /ไตรมาส เพื่อดู growth rate และค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ผู้เข้าชมตามวันที่ / เดือน / ปี
 • Ready to use ซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหลังจากเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria)
 • สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยซอฟแวร์ที่ทำงาน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถดูรีพอร์ทได้ตามเวลาจริง (real-time) หรือทุกเวลาที่ต้องการ
 • Responsive Design, รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
 • ความคล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อติดตั้งเซนเซอร์หลายพื้นที่ใช้งาน

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบป้องกันผู้บุกรุกแอบติดตามผู้มีสิทธิเข้ามาพื้นที่ภายใน (Tailgating)

โซลูชันควบคุมและจัดการการเข้าถึง ป้องกันผู้บุกรุกเดินตามผู้ที่มีสิทธิผ่านประตูที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทั้งที่ผู้บุกรุกไม่มีสิทธิในการผ่านประตูนั้น (Tailgating) เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน ข้อมูลสำคัญ หรือเข้ามาทำอันตรายต่อบุคคลภายใน Accurance OV-102 เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งของระบบควบคุมการเข้าออก (access control) เพียงติดตั้งเซนเซอร์บนฝ้าเพดานและกล่องควบคุมบริเวณทางเข้าอาคาร การตรวจจับได้รับการออกแบบโดยนำเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริงในการติดตามและวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด

ตัวอย่างการใช้งานระบบ

สำหรับการแจ้งเตือน


ยกตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ tailgating หรือมีมากกว่าหนึ่งคนในบริเวณพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะเรียนรู้และสั่งการอุปกรณ์เสียงหรือไฟไซเรนเพื่อแจ้งเตือน โดยเซนเซอร์และกล่องควบคุมสามารถทำงานร่วมกับระบบ access control เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนในการติดตั้งและได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการป้องกันภัย


เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบบุคคลสองคนขึ้นไปอยู่ในพื้นที่การตรวจจับ สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกไปยังบอร์ดควบคุมตัวล็อคไฟฟ้าให้ประตูถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

 


System Configuration

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับระบบ Access control เพียงใช้ dry relay contact.

ตัวอย่างผังการทำงานของระบบ


จุดเด่นสำหรับการเลือกใช้ ACCURANCE OV-102

 • ยกระดับความปลอดภัยสำหรับระบบจัดการและควบคุมทางเข้า และลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลสำคัญ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลภายในจากคนผู้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเสถียรและแม่นยำสูง ด้วยการสร้างแบบจำลองรูปร่างมนุษย์แบบ 3D และเทคโนโลยีติดตามบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน เซนเซอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการพื้นที่เช่า และ traffic ของคนที่เข้าออกพื้นที่ ด้วยความสามารถเรียนรู้จดจำการเคลื่อนที่และนับจำนวนคน
 • ความสะดวกในการติดตั้ง ระบบสามารถตั้งค่าการทำงานที่หน้า web browser ผ่านเครือข่าย Lan และติดตั้งกับอาคารหรือห้องที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้าง

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

OPTEX WLPS, Revolution of Wireless Long-range Perimeter Solution

OPTEX WLPS โซลูชั่นล่าสุดของออพเท็ค พัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโมเดล ยุคไทยแลนด์ 4.0

ตามที่สำนักงาน กสทช. ประกาศมาตรฐานใหม่ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี IoT ตามนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925MHz  ซึ่งเป็นสัญญาณไร้สายกำลังส่งสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก กสทช. และนี่จึงเป็นการปฏิวัติวงการเครือข่ายสัญญาณไร้สายระยะไกล สำหรับ OPTEX WLPS ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยชนิดไร้สายศักยภาพสูง จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับไซต์งานที่มีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน และ คลังสินค้า

ในปัจจุบัน หลายๆบริษัทต่างพยายามลดงบประมาณและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย ซึ่งระบบ Hybrid PIDS เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากต้นทุนเริ่มต้นของ PIDS นั้นสามารถคืนทุนให้ผู้ลงทุนอย่างเห็นได้ชัด และผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงนี้ทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการใหญ่ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินสายและการติดตั้งจะเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้รับอาจจะลดลง และเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ OPTEX จึงเปิดตัวระบบ WLPS ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยป้องกันการบุกรุกแบบไร้สายระยะไกล

WLPS ที่เซ็นเซอร์ไร้สายมีพลังงานสูงกว่าระบบเตือนภัยไร้สายทั่วไป 20 เท่า และเซ็นเซอร์แต่ละตัวยังทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายได้หลายจุด (multi-hopping)

ด้วยเหตุนี้ ระบบไร้สาย WLPS จึงสามารถครอบคลุมระยะสูงสุดถึง 500เมตร x 500เมตร ต่อโครงการ โดยประโยชน์ของระบบไร้สายที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้

 

ประโยชน์สูงสุดของระบบเตือนภัยไร้สาย

1. ไม่จำกัดพื้นที่ติดตั้ง สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
2. ทันสมัยด้วยการออกแบบระบบไร้สาย
3. ลดปัญหาอุปกรณ์เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า
4. สะดวกในการติดตั้งตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานเดิม
5. ง่ายกว่า เร็วกว่า สำหรับการติดตั้งและซ่อมบำรุง

การลดต้นทุนที่สำคัญ

โดยทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยแบบเดินสายสายจำต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น งานเดินสาย การขุดร่องท่อ และงานขุดเจาะคอนกรีต ตลอดจนระยะเวลานานในการติดตั้ง
จะเห็นได้ว่า หากเลือกใช้ระบบ WLPS สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างเห็นได้ชัด
อีกทั้ง WLPS จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวมประมาณ 40% เมื่อเทียบกับระบบป้องกันผู้บุกรุกแบบเดิมที่ต้องเดินสาย

* คำนวณโดยอ้างอิงจากโรงงานขนาด 100 เมตร x 100 เมตร

Long Battery Life

เทคโนโลยีหลักของ OPTEX คือ การออกแบบเซ็นเซอร์ให้ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานยิ่งขึ้นสำหรับระบบ WLPS

 

 

Featured Product: SL-350QFR & SL-100/200TNR

 

 

 
 

SL-350QFR และ SL-100/200TNR ของ OPTEX คือ Photobeam แบบไร้สาย มีแบตเตอร์รี่ในตัว ครอบคลุมระยะตั้งแต่ 30เมตร, 60เมตร และ 100เมตร จึงเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันรอบรั้ว ทั้งสองรุ่นนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเตือนภัยไร้สายของผู้ผลิตระบบเตือนภัยรายใหญ่ในตลาด โดย Photobeam แบบไร้สายของ OPTEX นั้น มีลำแสงตรวจจับทั้งแบบลำแสงคู่ และ แบบ Quad ที่เป็นลำแสงสี่เส้น ซึ่งสามารถลดการแจ้งเตือนผิดพลาด (false alarm) จากนกหรือใบไม้ได้อย่างดียิ่ง และสามารถติดตั้งการตรวจจับได้หลากหลายประเภท สำหรับระบบ WLPS.

WLPS Specification

 • Operating Frequency : 920–925 MHz
 • Power Output : Max 250mW

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม

โซลูชันสำหรับประตูอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์เพื่อให้พื้นที่ทางเข้ามีความปลอดภัย โดยที่คงความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานด้วยการตรวจจับที่แม่นยำ

Optex ผู้ผลิต วิจัย และพัฒนาเซนเซอร์มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างโซลูชันพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติที่เน้นเรื่องความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ว่ามีความเที่ยงตรงในการตรวจจับและทนทานต่อสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดประตูอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในการใช้งาน

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

People Counting System (PALOSSIE AIO)

เครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการขาย การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ค่าเช่า พื้นที่โฆษณา และยังช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ โดยระบบนับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น VC-1020 และ VC-1050 มาพร้อมกับ 3D Technology ความแม่นยำสูงกว่า 95% ตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับ 4 ทิศทาง จำแนกคนเดินเข้าออกได้ถึง 8 รูปแบบ


จุดเด่นของ VC-1020 และ VC-1050

 • พื้นที่ตรววจับชนิดพิเศษสามารถวิเคราะห์ได้ 4 ทิศทาง (A,B,L,R) และจำแนก 8 รูปแบบการเดิน

4 DIRECTIONS & 8 COUNT LINES

 • ใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อประมวลผลและเรียนรู้ขนาดของบุคคล หรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ
 • ความแม่นยำสูงกว่า 95% สามารถตั้งค่าเพื่อลดอัตราการนับผิดพลาดจากรถเข็น เงาสะท้อนและแสงแดด
 • ระบบติดตามการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน (คนยืนอยู่กับที่, เดินมาแล้วหยุด, เดินมาแล้วเลี้ยวกลับ, คนจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน)
 • ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่าย
 • สามารถจัดการข้อมูลของทุกสาขาได้จากส่วนกลาง

 • ง่ายสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PC

การติดตั้ง VC-1020 / VC-1050 นั้นง่ายมาก: ติดกล้องในตำแหน่งยุทธศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย ‘PoE’ ของคุณ ระยะความสูงที่เหมาะสมสูงสุด 4 เมตรโดยค่าเริ่มต้น และได้ถึง 6 เมตรเพียงซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้าที่สามารถใช้เป็นพลังงานสำรองเพิ่มเติม จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อไอทีระหว่างเซ็นเซอร์ VC-1020 / VC-1050 ให้ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของคุณ


ซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูล OPTEX Smart Report ที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Optional)
 • ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดสามารถที่จะดูสรุปข้อมูล traffic จำนวนคนมาก-น้อยที่เข้ามายังร้านค้า และประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย จากการให้ซอฟแวร์คำนวณอัตรา conversion rate โดยการวิเคราะห์จำนวนคนและรองรับให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลของใบเสร็จและยอดขาย
 • ลดเวลาในการประเมินผลข้อมูลจำนวนคนเข้าพื้นที่และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตามที่คุณต้องการ เช่น เลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria) รายวัน / สัปดาห์ / เดือน /ไตรมาส เพื่อดู growth rate และค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ผู้เข้าชมตามวันที่ / เดือน / ปี
 • Ready to use ซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหลังจากเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria)
 • สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยซอฟแวร์ที่ทำงาน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถดูรีพอร์ทได้ตามเวลาจริง (real-time) หรือทุกเวลาที่ต้องการ
 • Responsive Design, รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
 • ความคล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อติดตั้งเซนเซอร์หลายพื้นที่ใช้งาน

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบป้องกันผู้บุกรุกแอบติดตามผู้มีสิทธิเข้ามาพื้นที่ภายใน (Tailgating)

โซลูชันควบคุมและจัดการการเข้าถึง ป้องกันผู้บุกรุกเดินตามผู้ที่มีสิทธิผ่านประตูที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทั้งที่ผู้บุกรุกไม่มีสิทธิในการผ่านประตูนั้น (Tailgating) เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน ข้อมูลสำคัญ หรือเข้ามาทำอันตรายต่อบุคคลภายใน Accurance OV-102 เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งของระบบควบคุมการเข้าออก (access control) เพียงติดตั้งเซนเซอร์บนฝ้าเพดานและกล่องควบคุมบริเวณทางเข้าอาคาร การตรวจจับได้รับการออกแบบโดยนำเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริงในการติดตามและวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด

ตัวอย่างการใช้งานระบบ

สำหรับการแจ้งเตือน


ยกตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ tailgating หรือมีมากกว่าหนึ่งคนในบริเวณพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะเรียนรู้และสั่งการอุปกรณ์เสียงหรือไฟไซเรนเพื่อแจ้งเตือน โดยเซนเซอร์และกล่องควบคุมสามารถทำงานร่วมกับระบบ access control เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนในการติดตั้งและได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการป้องกันภัย


เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบบุคคลสองคนขึ้นไปอยู่ในพื้นที่การตรวจจับ สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกไปยังบอร์ดควบคุมตัวล็อคไฟฟ้าให้ประตูถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

 


System Configuration

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับระบบ Access control เพียงใช้ dry relay contact.

ตัวอย่างผังการทำงานของระบบ


จุดเด่นสำหรับการเลือกใช้ ACCURANCE OV-102

 • ยกระดับความปลอดภัยสำหรับระบบจัดการและควบคุมทางเข้า และลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลสำคัญ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลภายในจากคนผู้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเสถียรและแม่นยำสูง ด้วยการสร้างแบบจำลองรูปร่างมนุษย์แบบ 3D และเทคโนโลยีติดตามบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน เซนเซอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการพื้นที่เช่า และ traffic ของคนที่เข้าออกพื้นที่ ด้วยความสามารถเรียนรู้จดจำการเคลื่อนที่และนับจำนวนคน
 • ความสะดวกในการติดตั้ง ระบบสามารถตั้งค่าการทำงานที่หน้า web browser ผ่านเครือข่าย Lan และติดตั้งกับอาคารหรือห้องที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้าง

Factory Automation Sensors

Photoelectric Sensors Applications

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

OPTEX WLPS, Revolution of Wireless Long-range Perimeter Solution

OPTEX WLPS โซลูชั่นล่าสุดของออพเท็ค พัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโมเดล ยุคไทยแลนด์ 4.0

ตามที่สำนักงาน กสทช. ประกาศมาตรฐานใหม่ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี IoT ตามนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925MHz  ซึ่งเป็นสัญญาณไร้สายกำลังส่งสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก กสทช. และนี่จึงเป็นการปฏิวัติวงการเครือข่ายสัญญาณไร้สายระยะไกล สำหรับ OPTEX WLPS ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยชนิดไร้สายศักยภาพสูง จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับไซต์งานที่มีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน และ คลังสินค้า

ในปัจจุบัน หลายๆบริษัทต่างพยายามลดงบประมาณและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย ซึ่งระบบ Hybrid PIDS เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากต้นทุนเริ่มต้นของ PIDS นั้นสามารถคืนทุนให้ผู้ลงทุนอย่างเห็นได้ชัด และผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงนี้ทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการใหญ่ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินสายและการติดตั้งจะเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้รับอาจจะลดลง และเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ OPTEX จึงเปิดตัวระบบ WLPS ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยป้องกันการบุกรุกแบบไร้สายระยะไกล

WLPS ที่เซ็นเซอร์ไร้สายมีพลังงานสูงกว่าระบบเตือนภัยไร้สายทั่วไป 20 เท่า และเซ็นเซอร์แต่ละตัวยังทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายได้หลายจุด (multi-hopping)

ด้วยเหตุนี้ ระบบไร้สาย WLPS จึงสามารถครอบคลุมระยะสูงสุดถึง 500เมตร x 500เมตร ต่อโครงการ โดยประโยชน์ของระบบไร้สายที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้

 

ประโยชน์สูงสุดของระบบเตือนภัยไร้สาย

1. ไม่จำกัดพื้นที่ติดตั้ง สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
2. ทันสมัยด้วยการออกแบบระบบไร้สาย
3. ลดปัญหาอุปกรณ์เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า
4. สะดวกในการติดตั้งตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานเดิม
5. ง่ายกว่า เร็วกว่า สำหรับการติดตั้งและซ่อมบำรุง

การลดต้นทุนที่สำคัญ

โดยทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยแบบเดินสายสายจำต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น งานเดินสาย การขุดร่องท่อ และงานขุดเจาะคอนกรีต ตลอดจนระยะเวลานานในการติดตั้ง
จะเห็นได้ว่า หากเลือกใช้ระบบ WLPS สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างเห็นได้ชัด
อีกทั้ง WLPS จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวมประมาณ 40% เมื่อเทียบกับระบบป้องกันผู้บุกรุกแบบเดิมที่ต้องเดินสาย

* คำนวณโดยอ้างอิงจากโรงงานขนาด 100 เมตร x 100 เมตร

Long Battery Life

เทคโนโลยีหลักของ OPTEX คือ การออกแบบเซ็นเซอร์ให้ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานยิ่งขึ้นสำหรับระบบ WLPS

 

 

Featured Product: SL-350QFR & SL-100/200TNR

 

 

 
 

SL-350QFR และ SL-100/200TNR ของ OPTEX คือ Photobeam แบบไร้สาย มีแบตเตอร์รี่ในตัว ครอบคลุมระยะตั้งแต่ 30เมตร, 60เมตร และ 100เมตร จึงเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันรอบรั้ว ทั้งสองรุ่นนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเตือนภัยไร้สายของผู้ผลิตระบบเตือนภัยรายใหญ่ในตลาด โดย Photobeam แบบไร้สายของ OPTEX นั้น มีลำแสงตรวจจับทั้งแบบลำแสงคู่ และ แบบ Quad ที่เป็นลำแสงสี่เส้น ซึ่งสามารถลดการแจ้งเตือนผิดพลาด (false alarm) จากนกหรือใบไม้ได้อย่างดียิ่ง และสามารถติดตั้งการตรวจจับได้หลากหลายประเภท สำหรับระบบ WLPS.

WLPS Specification

 • Operating Frequency : 920–925 MHz
 • Power Output : Max 250mW

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

People Counting System (PALOSSIE AIO)

เครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการขาย การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ค่าเช่า พื้นที่โฆษณา และยังช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ โดยระบบนับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น VC-1020 และ VC-1050 มาพร้อมกับ 3D Technology ความแม่นยำสูงกว่า 95% ตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับ 4 ทิศทาง จำแนกคนเดินเข้าออกได้ถึง 8 รูปแบบ


จุดเด่นของ VC-1020 และ VC-1050

 • พื้นที่ตรววจับชนิดพิเศษสามารถวิเคราะห์ได้ 4 ทิศทาง (A,B,L,R) และจำแนก 8 รูปแบบการเดิน

4 DIRECTIONS & 8 COUNT LINES

 • ใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อประมวลผลและเรียนรู้ขนาดของบุคคล หรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ
 • ความแม่นยำสูงกว่า 95% สามารถตั้งค่าเพื่อลดอัตราการนับผิดพลาดจากรถเข็น เงาสะท้อนและแสงแดด
 • ระบบติดตามการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน (คนยืนอยู่กับที่, เดินมาแล้วหยุด, เดินมาแล้วเลี้ยวกลับ, คนจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน)
 • ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่าย
 • สามารถจัดการข้อมูลของทุกสาขาได้จากส่วนกลาง

 • ง่ายสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PC

การติดตั้ง VC-1020 / VC-1050 นั้นง่ายมาก: ติดกล้องในตำแหน่งยุทธศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย ‘PoE’ ของคุณ ระยะความสูงที่เหมาะสมสูงสุด 4 เมตรโดยค่าเริ่มต้น และได้ถึง 6 เมตรเพียงซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้าที่สามารถใช้เป็นพลังงานสำรองเพิ่มเติม จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อไอทีระหว่างเซ็นเซอร์ VC-1020 / VC-1050 ให้ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของคุณ


ซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูล OPTEX Smart Report ที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Optional)
 • ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดสามารถที่จะดูสรุปข้อมูล traffic จำนวนคนมาก-น้อยที่เข้ามายังร้านค้า และประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย จากการให้ซอฟแวร์คำนวณอัตรา conversion rate โดยการวิเคราะห์จำนวนคนและรองรับให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลของใบเสร็จและยอดขาย
 • ลดเวลาในการประเมินผลข้อมูลจำนวนคนเข้าพื้นที่และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตามที่คุณต้องการ เช่น เลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria) รายวัน / สัปดาห์ / เดือน /ไตรมาส เพื่อดู growth rate และค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ผู้เข้าชมตามวันที่ / เดือน / ปี
 • Ready to use ซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหลังจากเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria)
 • สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยซอฟแวร์ที่ทำงาน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถดูรีพอร์ทได้ตามเวลาจริง (real-time) หรือทุกเวลาที่ต้องการ
 • Responsive Design, รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
 • ความคล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อติดตั้งเซนเซอร์หลายพื้นที่ใช้งาน

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสามารถและแบ่งโซนระงับเหตุให้ระบบกล้องวงจรปิด

Multi-layered protection คือ การผสมผสานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพิ่มขีดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และอาคารสถานที่เชิงพาณิชย์ กุญแจสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย คือการเลือกเทคโนโลยีและเซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณภายนอก (perimeter) รอบรั้ว, หลังคา, เขตหวงห้าม และรอบตัวอาคาร

เติมเต็มงานระบบรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบด้วย REDSCAN series

อุปกรณ์ตรวจจับความละเอียดและแม่นยำสูง โดยนำเทคโนโลยี Laser Scan Detector พร้อมคุณสมบัติประมวลผลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้านความแม่นยำในการตรวจจับ สามารถตั้งค่าให้จำแนกขนาดวัตถุหรือบุคคล, ความเร็ว, และตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) เพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งการใช้งานภายนอกและภายใน เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปเพิ่มคุณภาพงานระบบกล้องวงจรปิด เพื่อระบุตำแหน่งให้กล้องหมุนไปยังตำแหน่งที่เกิดการบุกรุก ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดและได้รับแต่การแจ้งเตือนที่สำคัญ

โหมดการตรวจจับเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ครอบคลุมพื้นที่แนวดิ่ง (Vertical) หรือ แนวราบ (Horizontal)


รูปแบบโซนการตรวจจับที่สามารถกำหนดได้ สูงสุด 4-8 โซน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ REDSCAN)

เพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อ OPTEX กับระบบ Video Surveillance

ผสมผสานความสามารถของ Optex IP sensors และ detectors โดยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังซอฟต์แวร์ VMS (Video Management System) ด้วยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผ่าน POE hub หรือ switch (หรือเลือกใช้อุปกรณ์รุ่น POE) เพื่อเติมเต็มงานเฝ้าระวังภัย แบ่งโซนการแจ้งเตือน ระงับเหตุได้ถูกที่และรวดเร็ว

System Diagram

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

People Counting System (PALOSSIE AIO)

เครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการขาย การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ค่าเช่า พื้นที่โฆษณา และยังช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ โดยระบบนับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น VC-1020 และ VC-1050 มาพร้อมกับ 3D Technology ความแม่นยำสูงกว่า 95% ตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับ 4 ทิศทาง จำแนกคนเดินเข้าออกได้ถึง 8 รูปแบบ


จุดเด่นของ VC-1020 และ VC-1050

 • พื้นที่ตรววจับชนิดพิเศษสามารถวิเคราะห์ได้ 4 ทิศทาง (A,B,L,R) และจำแนก 8 รูปแบบการเดิน

4 DIRECTIONS & 8 COUNT LINES

 • ใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อประมวลผลและเรียนรู้ขนาดของบุคคล หรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ
 • ความแม่นยำสูงกว่า 95% สามารถตั้งค่าเพื่อลดอัตราการนับผิดพลาดจากรถเข็น เงาสะท้อนและแสงแดด
 • ระบบติดตามการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน (คนยืนอยู่กับที่, เดินมาแล้วหยุด, เดินมาแล้วเลี้ยวกลับ, คนจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน)
 • ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่าย
 • สามารถจัดการข้อมูลของทุกสาขาได้จากส่วนกลาง

 • ง่ายสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PC

การติดตั้ง VC-1020 / VC-1050 นั้นง่ายมาก: ติดกล้องในตำแหน่งยุทธศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย ‘PoE’ ของคุณ ระยะความสูงที่เหมาะสมสูงสุด 4 เมตรโดยค่าเริ่มต้น และได้ถึง 6 เมตรเพียงซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้าที่สามารถใช้เป็นพลังงานสำรองเพิ่มเติม จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อไอทีระหว่างเซ็นเซอร์ VC-1020 / VC-1050 ให้ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของคุณ


ซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูล OPTEX Smart Report ที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Optional)
 • ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดสามารถที่จะดูสรุปข้อมูล traffic จำนวนคนมาก-น้อยที่เข้ามายังร้านค้า และประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย จากการให้ซอฟแวร์คำนวณอัตรา conversion rate โดยการวิเคราะห์จำนวนคนและรองรับให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลของใบเสร็จและยอดขาย
 • ลดเวลาในการประเมินผลข้อมูลจำนวนคนเข้าพื้นที่และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตามที่คุณต้องการ เช่น เลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria) รายวัน / สัปดาห์ / เดือน /ไตรมาส เพื่อดู growth rate และค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ผู้เข้าชมตามวันที่ / เดือน / ปี
 • Ready to use ซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหลังจากเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria)
 • สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยซอฟแวร์ที่ทำงาน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถดูรีพอร์ทได้ตามเวลาจริง (real-time) หรือทุกเวลาที่ต้องการ
 • Responsive Design, รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
 • ความคล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อติดตั้งเซนเซอร์หลายพื้นที่ใช้งาน

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

ระบบรักษาความปลอดภัย PIDS

ระบบป้องกันผู้บุกุรุกบริเวณรอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภายนอก หรือ  PIDS (Perimeter Intrusion Detection System), โซลูชั่นที่จะเข้ามายกระดับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายและระงับเหตุได้รวดเร็ว

OPTEX, Solution Provider ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชูจุดเด่น คือ เซนเซอร์ภายนอกและรอบตัวอาคาร (Outdoor Surveillance) เน้นป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งมั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มองหาเซนเซอร์คุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคุมได้ยากและเกิด False Alarm น้อยที่สุด เราพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

Benefits of PIDS

 • เซนเซอร์ตรวจจับทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ไม่ต้องหยุดพัก และสามารถป้องกันการเกิดโจรกรรมได้อย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
 • วางแผนการจัดเวรยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา Human error
 • ลดต้นทุนการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

OPTEX Hybrid Security Solution to protect the perimeter

Hybrid PIDS เป็นการผสมผสานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย CCTV และเซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด และป้องกันอาคารและโรงงาน จากการถูกโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยติดตั้ง Photobeam ตั้งแต่รอบรั้ว (Perimeter) รวมถึงเซนเซอร์ตรวจจับภายนอกรอบตัวอาคาร เช่น แนวรอบประตูและหน้าต่าง เมื่อมีการบุกรุก เซนเซอร์สามารถ trigger ให้ไซเรนหรือไฟแฟลชทำงานเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปตรวจตราได้ตรงพื้นที่และรวดเร็ว

การลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเช่นกัน การมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดนั้นเพียงพอแล้วจริงหรือ? ความจริงมีอีกทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรายจ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยตลาดจากแคตตาลอคเพื่อพิจารณา

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Pedestrian Door)

OPTEX ผู้ผลิตและพัฒนาระบบตรวจจับทางเข้า นำเสนอความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย ด้วยเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี OPTEX มุ่งมั่นพัฒนาเซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยี Far-infrared rays ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ในทางทหาร มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเข้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูบานสวิง (swing door) หรือบานเลื่อน (sliding door) รวมถึงประตูอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะในด้านการใช้งาน โดยที่ออพเท็คพัฒนาชนิดของเซนเซอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ Activation และ Safety  รวมทั้งเทคโนโลยี “BLUE-ZONE” technology ที่เป็นเอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยถึงสองชั้น

Activation & Safety Sensors

ยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางเข้าด้วยการผสมผสานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (activation) เพื่อควบคุมประตูให้ทำงานอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (safety sensor) สำหรับสั่งการประตูให้เปิดนานเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ถึงแม้จะยืนอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เซนเซอร์จะคงสถานะประตูเปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัย


Activation Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Activation Sensor) ที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดหรือไมโครเวฟ สามารถนำมาประยุกใช้กับการติดตั้งที่วงกบประตูหรือฝ้าเพดานเพื่อควบคุมประตูให้คงสถานะเปิดหรือปิดอัตโนมัติ โดยการตรวจจับผู้คนหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ ออพเท็คพัฒนาเซนเซอร์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


“BLUE ZONE” Technology

The “BLUE ZONE” เอกลักษณ์และตัวกำหนดทิศทางความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทางเข้าประตูอัตโนมัติ บลูโซนสามารถครอบคลุมไปยังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ตรววจับบุคคลหรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เซนเซอร์จะสั่งการให้ประตูเปิดยังเปิดอยู่ และเปิด “BLUE ZONE” ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอีกชั้นหนึ่งตราบเท่าที่ยังมีคนหรือวัตถุอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว BLUE ZONE จะยกเลิกการควบคุมแผงควบคุมประตู และทำให้ประตูปิดได้อย่างปลอดภัย


ในประเทศไทย มีเซนเซอร์พร้อมเทคโนโลยี BLUE ZONE ทั้งหมด 3 รุ่น

People Counting System (PALOSSIE AIO)

เครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการขาย การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ค่าเช่า พื้นที่โฆษณา และยังช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ โดยระบบนับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น VC-1020 และ VC-1050 มาพร้อมกับ 3D Technology ความแม่นยำสูงกว่า 95% ตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับ 4 ทิศทาง จำแนกคนเดินเข้าออกได้ถึง 8 รูปแบบ


จุดเด่นของ VC-1020 และ VC-1050

 • พื้นที่ตรววจับชนิดพิเศษสามารถวิเคราะห์ได้ 4 ทิศทาง (A,B,L,R) และจำแนก 8 รูปแบบการเดิน

4 DIRECTIONS & 8 COUNT LINES

 • ใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อประมวลผลและเรียนรู้ขนาดของบุคคล หรือวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ
 • ความแม่นยำสูงกว่า 95% สามารถตั้งค่าเพื่อลดอัตราการนับผิดพลาดจากรถเข็น เงาสะท้อนและแสงแดด
 • ระบบติดตามการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน (คนยืนอยู่กับที่, เดินมาแล้วหยุด, เดินมาแล้วเลี้ยวกลับ, คนจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน)
 • ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่าย
 • สามารถจัดการข้อมูลของทุกสาขาได้จากส่วนกลาง

 • ง่ายสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PC

การติดตั้ง VC-1020 / VC-1050 นั้นง่ายมาก: ติดกล้องในตำแหน่งยุทธศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย ‘PoE’ ของคุณ ระยะความสูงที่เหมาะสมสูงสุด 4 เมตรโดยค่าเริ่มต้น และได้ถึง 6 เมตรเพียงซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้าที่สามารถใช้เป็นพลังงานสำรองเพิ่มเติม จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อไอทีระหว่างเซ็นเซอร์ VC-1020 / VC-1050 ให้ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของคุณ


ซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูล OPTEX Smart Report ที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Optional)
 • ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดสามารถที่จะดูสรุปข้อมูล traffic จำนวนคนมาก-น้อยที่เข้ามายังร้านค้า และประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย จากการให้ซอฟแวร์คำนวณอัตรา conversion rate โดยการวิเคราะห์จำนวนคนและรองรับให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลของใบเสร็จและยอดขาย
 • ลดเวลาในการประเมินผลข้อมูลจำนวนคนเข้าพื้นที่และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตามที่คุณต้องการ เช่น เลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria) รายวัน / สัปดาห์ / เดือน /ไตรมาส เพื่อดู growth rate และค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ผู้เข้าชมตามวันที่ / เดือน / ปี
 • Ready to use ซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหลังจากเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ (criteria)
 • สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยซอฟแวร์ที่ทำงาน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถดูรีพอร์ทได้ตามเวลาจริง (real-time) หรือทุกเวลาที่ต้องการ
 • Responsive Design, รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
 • ความคล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อติดตั้งเซนเซอร์หลายพื้นที่ใช้งาน

เซนเซอร์สำหรับระบบที่จอดรถ และตรวจจับยานพาหนะ (ViiK)

ViiK, โซลูชันบริหารจัดการสำหรับทางเข้าที่จอดรถ โดยไม่จำเป็นต้องให้ธุรกิจของคุณสะดุดเพื่อการติดตั้งและผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกให้ขุดเจาะพื้นที่ เซนเซอร์ซีรีส์ ViiK ติดตั้งง่าย เพียงยึดอุปกรณ์กับเสาและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไม้กั้น ประตูรั้วบานไสลด์หรือบานสวิง เพื่อสั่งการประตูหรือไม้กั้นคงสถานะเปิด และปิดหลังจากที่รถออกนอกพื้นที่ตรวจจับแล้ว ViiK ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง Microwave และ Ultrasonic เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่เฉพาะยานพาหนะ ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจจับบุคคล

จุดเด่นในการเลือกใช้ ViiK

 • ลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมความสะดวกในการใช้งาน
  เซนเซอร์รุ่น OVS-01GT, ไม่จำเป็นต้องหยุดให้บริการพื้นที่ทางเข้าที่จอดรถในระหว่างการติดตั้ง เพราะติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และเดินสายโดยตรงไปตู้ควบคุมประตู ไม่จำเป็นต้องมีตัวตรวจจับลูปเพิ่มเติมหรือโปรแกรมเมอร์เฉพาะเพื่อตั้งค่า เซนเซอร์มีเมนูบนตัวอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตั้งค่าระบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อติดตั้งแล้ว ตำแหน่งพื้นที่ตรวจจับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์หรือบันได
 • ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการตรวจจับเฉพาะยานพาหนะ ด้วยการผสมผสานสองเทคโนโลยี Microwave และ Ultrasonic
 • ความแม่นยำและเสถียร ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เดินผ่านไปมา
 • ลดความยุ่งยากในการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อติดตั้งระบบลูป
 • พื้นที่ตรวจจับสามารถกำหนดและระบุค่าได้อย่างง่ายดาย
 • ความไวในการตรวจจับพาหนะหรือรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) ซึ่งมักจะเป็นรถหรู รถสปอร์ต โดยระบบที่จอดรถในตลาดมักจะพบปัญหาเนื่องจากเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของเหล็กหรืออะลูมิเนียมน้อย

Wireless Outdoor Alarm System

ดูแลความปลอดภัยให้แก่บ้านของคุณ 24 ชั่วโมง / 7 วันProtect your house 24 hours / 7 days
ปกป้องทรัพย์สินและคนที่คุณรักจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยระบบสัญญาณกันขโมยไร้สาย ป้องกันตั้งแต่ภายนอก

Outdoor security which OPTEX believes

ปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยแรกที่เป็นที่รู้จัก คือ กล้องวงจรปิด สำหรับ “บันทึกภาพเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว”
จะดีกว่าหรือไม่ เมื่อมีระบบที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกพยายามเข้ามาในบ้านของคุณ

OPTEX เชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยควรเน้นป้องกันตั้งแต่ภายนอกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เมื่อจินตนาการถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุด เมื่อผู้บุรุกเข้ามาในบ้านของคุณ
หากคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านสามารถแจ้งเตือนคุณทันที เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในบริเวณพื้นที่บ้านของคุณ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที หรือสามารถใช้ร่วมกับไซเรนหรือไฟแฟลชเพื่อเป็นการขับไล่ผู้บุกรุกอีกทางหนึ่ง

What is GENIO ?

GENIO คือ ระบบสัญญาณกันขโมยไร้สาย เน้นป้องกันตั้งแต่ภายนอกจากออพเท็ค GENIO จะเป็นผู้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้บ้านของคุณตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วัน เน้นป้องกันถึง 3 ชั้น ตั้งแต่ภายนอก บริเวณรอบบ้าน เช่น สวน หรือ พื้นที่หลังบ้าน ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการที่ผู้บุกรุกสามารถเข้ามาได้ รวมถึงภายในบ้าน
ด้วยประสิทธิภายของระบบและเซนเซอร์ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นอย่างดี เพียงพอที่จะเพิ่มความสบายใจแก่เจ้าของบ้านที่ต้องการระวังภัยและได้รับการแจ้งเตือนก่อนผู้บุกรุกเข้ามาถึงตัวบ้าน
OPTEX คือ ผู้นำด้านการผลิต วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับงานรักษาความปลอดภัยจากญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เป็นที่รู้จักด้านอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูง จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก พัฒนา GENIO เพื่อตอบโจทย์การรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดี
GENIO ติดตั้งและใช้งานง่าย ปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ
 •  เพียงเปิดระบบ
 •  ให้เซนเซอร์ทำงานตรวจจับผู้บุกรุก
 •  ขับไล่ผู้บุกรุกด้วยไซเรน พร้อมแจ้งเตือนผ่านทางสมาร์ทโฟน

 

System Overview

ข้อดีของการติดสัญญาณกันขโมยบ้าน

 •  Outdoor Security: ขับไล่ผู้บุกรุก ก่อนเข้าประชิดถึงตัวบ้านและทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • Remote Notification: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน GENIO จะแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • Remote Controlling: ควบคุมระบบเปิด / ปิด ได้ง่าย เพียงใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน GENIO บนสมาร์ทโฟน
 • Beauty & Agility: ไม่จำเป็นต้องขุดหรือเจาะเพื่อติดตั้งหรือเดินสายไฟระบบกันขโมย
 • Invisible Fence: ไม่บดบังทัศนียภาพของตัวบ้าน ด้วยการทำงานของรั้วลำแสงเซนเซอร์ที่มองไม่เห็น
 • Emergency Notification: ผู้อยู่อาศัย เช่น ผู้สูงอายุที่มักจะอยู่บ้านสามารถแจ้งเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉินด้วยการกดรหัสเฉพาะ PIN code ให้แก่สมาชิกครอบครัวที่ออกไปข้างนอกเพื่อเตรียมตัวระงับเหตุร้าย

トップへ戻る