OA-6500S

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ผสมผสานเทคโนโลยี Activation และ Safety
 • เหมาะสำหรับการใช้ในงานประตูอุตสาหกรรม
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่าและปรับแต่งที่ง่าย

เซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอุตสาหกรรม รุ่น OPTEX OA-6500 ใช้เทคโนโลยี Active Infrared ผสมผสานการทำงานร่วมกันกับ Activation และ Safety ไว้ภายในอุปกรณ์เดียว

 • ผสมผสานเทคโนโลยี – ด้วยการทำงานของแอคทีฟอินฟราเรด ผสมผสานทั้งเซ็นเซอร์แบบเปิดใช้งาน(Activation) และความปลอดภัย(Safety) รวมทั้งเทคนิคการตรวจจับเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง OPTEX เซนเซอร์ OA-6500 จึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับประตูอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน มีพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวขนาดกว้างเป็นพิเศษ ด้วยระยะในการติดตั้งสูงสุดถึง 6.5 เมตร
 • เหมาะสำหรับการใช้ในงานประตูอุตสาหกรรม – ด้วยฟังก์ชั่นมากมาย เช่น เซ็นเซอร์แถวที่ 1 ทำงานพร้อมกับฟังก์ชั่นการยกเลิก เพื่อลดความผิดปกติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของประตู, การเปิดใช้งานและความปลอดภัยสามารถเลือกได้จาก N.C. และ N.O. เพียงแค่เลือกที่ปุ่มปรับ dipswitches, และการตรวจหาตำแหน่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดแบบอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเปิดประตูที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นอย่างกะทันหัน
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว – พื้นที่การตรวจจับที่มีขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็วในทุกสภาวะ รวมถึงรถบรรทุกที่เข้ามาจากทุกมุม ความลึกของรูปแบบที่เพิ่มขึ้นของเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ไกลออกไปและเปิดประตูได้อย่างสะดวก พื้นที่ตรวจจับวัตถุ หรือคน(Presence) และตรวจจับความเคลื่อนไหว(Motion) สามารถปรับได้อย่างอิสระ
 • การตั้งค่าและปรับแต่งที่ง่าย – เวลาในการติดตั้งสามารถลดลงได้โดยใช้เซ็ตสวิตช์ง่ายๆ และ trimmers ดังนั้นเซนเซอร์จึงสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ในการปรับพื้นที่การตรวจจับ เราจึงแนะนำให้ใช้ OPTEX Infrared finder (อุปกรณ์ค้นหาอินฟราเรด)
 • โรงงาน
 • คลังสินค้า
 • ผสมผสานเทคโนโลยี Activation และ Safety
 • เหมาะสำหรับการใช้ในงานประตูอุตสาหกรรม
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่าและปรับแต่งที่ง่าย
Infrared Finder
 • อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบระยะอินฟราเรด
Product Details

เซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติอุตสาหกรรม รุ่น OPTEX OA-6500 ใช้เทคโนโลยี Active Infrared ผสมผสานการทำงานร่วมกันกับ Activation และ Safety ไว้ภายในอุปกรณ์เดียว

 • ผสมผสานเทคโนโลยี – ด้วยการทำงานของแอคทีฟอินฟราเรด ผสมผสานทั้งเซ็นเซอร์แบบเปิดใช้งาน(Activation) และความปลอดภัย(Safety) รวมทั้งเทคนิคการตรวจจับเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง OPTEX เซนเซอร์ OA-6500 จึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับประตูอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน มีพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวขนาดกว้างเป็นพิเศษ ด้วยระยะในการติดตั้งสูงสุดถึง 6.5 เมตร
 • เหมาะสำหรับการใช้ในงานประตูอุตสาหกรรม – ด้วยฟังก์ชั่นมากมาย เช่น เซ็นเซอร์แถวที่ 1 ทำงานพร้อมกับฟังก์ชั่นการยกเลิก เพื่อลดความผิดปกติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของประตู, การเปิดใช้งานและความปลอดภัยสามารถเลือกได้จาก N.C. และ N.O. เพียงแค่เลือกที่ปุ่มปรับ dipswitches, และการตรวจหาตำแหน่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดแบบอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเปิดประตูที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นอย่างกะทันหัน
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว – พื้นที่การตรวจจับที่มีขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็วในทุกสภาวะ รวมถึงรถบรรทุกที่เข้ามาจากทุกมุม ความลึกของรูปแบบที่เพิ่มขึ้นของเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ไกลออกไปและเปิดประตูได้อย่างสะดวก พื้นที่ตรวจจับวัตถุ หรือคน(Presence) และตรวจจับความเคลื่อนไหว(Motion) สามารถปรับได้อย่างอิสระ
 • การตั้งค่าและปรับแต่งที่ง่าย – เวลาในการติดตั้งสามารถลดลงได้โดยใช้เซ็ตสวิตช์ง่ายๆ และ trimmers ดังนั้นเซนเซอร์จึงสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ในการปรับพื้นที่การตรวจจับ เราจึงแนะนำให้ใช้ OPTEX Infrared finder (อุปกรณ์ค้นหาอินฟราเรด)
Applications
 • โรงงาน
 • คลังสินค้า
Key Features
 • ผสมผสานเทคโนโลยี Activation และ Safety
 • เหมาะสำหรับการใช้ในงานประตูอุตสาหกรรม
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่าและปรับแต่งที่ง่าย
Specifications
Accessories
Infrared Finder
 • อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบระยะอินฟราเรด
Downloads

Other Products You May Be Interested In