FTN-R-PT(P1)

OUTDOOR PIR เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอก

 • ระยะตรวจจับ 5 เมตร/2 เมตร เป็นมุมแคบ
 • เหมาะสำหรับแนวระนาบประตู หน้าต่าง
 • อุปกรณ์ไร้สาย ใช้พลังงานจากถ่าน/แบตเตอรี่
 • สามารถปรับมุมของเซนเซอร์ได้ 190° แนวราบ
 • ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสัตว์เลี้ยง แสงแดด หรือแสงสว่างจ้า เช่น ไฟหน้ารถ
 • IP55

FTN-R เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอกอาคารหรือบ้าน ชนิดไร้สายเพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินสายและประหยัดเวลาติดตั้ง เหมาะสำหรับติดระนาบกำแพงเพื่อป้องกันผู้บุกรุกบุกเข้ามาโซนประตู หน้าต่าง FTN series ได้รับความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพและความแม่นยำ พร้อมทั้งออกแบบเพื่อความทนทานและเสถียรต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ควบคุมได้ยาก หลีกเลี่ยงปัญหา False Alarm เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนที่สำคัญ

 • Complete battery operation
 • 5m/2m narrow range
 • 190° horizontal flexibility
 • Enhanced pet immunity
 • Super Multi Dimension Analysis Logic
 • Double conductive shielding
 • Intelligent AND logic
 • อาคาร
 • บ้าน
 • โรงจอดรถ
 • ระยะตรวจจับ 5 เมตร/2 เมตร เป็นมุมแคบ
 • เหมาะสำหรับแนวระนาบประตู หน้าต่าง
 • อุปกรณ์ไร้สาย ใช้พลังงานจากถ่าน/แบตเตอรี่
 • สามารถปรับมุมของเซนเซอร์ได้ 190° แนวราบ
 • ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสัตว์เลี้ยง แสงแดด หรือแสงสว่างจ้า เช่น ไฟหน้ารถ
 • IP55
WRS-03
 • อุปกรณ์แจ้งเตือนการงัดแงะ
  สำหรับรุ่น
  • FTN-R/RAM/R-PT/RAM-PT
Product Details

FTN-R เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอกอาคารหรือบ้าน ชนิดไร้สายเพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินสายและประหยัดเวลาติดตั้ง เหมาะสำหรับติดระนาบกำแพงเพื่อป้องกันผู้บุกรุกบุกเข้ามาโซนประตู หน้าต่าง FTN series ได้รับความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพและความแม่นยำ พร้อมทั้งออกแบบเพื่อความทนทานและเสถียรต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ควบคุมได้ยาก หลีกเลี่ยงปัญหา False Alarm เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนที่สำคัญ

 • Complete battery operation
 • 5m/2m narrow range
 • 190° horizontal flexibility
 • Enhanced pet immunity
 • Super Multi Dimension Analysis Logic
 • Double conductive shielding
 • Intelligent AND logic
Applications
 • อาคาร
 • บ้าน
 • โรงจอดรถ
Key Features
 • ระยะตรวจจับ 5 เมตร/2 เมตร เป็นมุมแคบ
 • เหมาะสำหรับแนวระนาบประตู หน้าต่าง
 • อุปกรณ์ไร้สาย ใช้พลังงานจากถ่าน/แบตเตอรี่
 • สามารถปรับมุมของเซนเซอร์ได้ 190° แนวราบ
 • ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสัตว์เลี้ยง แสงแดด หรือแสงสว่างจ้า เช่น ไฟหน้ารถ
 • IP55
Specifications
Accessories
WRS-03
 • อุปกรณ์แจ้งเตือนการงัดแงะ
  สำหรับรุ่น
  • FTN-R/RAM/R-PT/RAM-PT
Downloads

Other Products You May Be Interested In