1. เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ
 2. เซนเซอร์บริหารที่จอดรถ
 3. ระบบนับจำนวนคน
 4. เซนเซอร์และระบบรักษาความปลอดภัย
 5. อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในโรงงาน
ระบบนับจำนวนคน

VC-1020 Surface Mount

Features
 • ระบบนับจำนวนคนเข้าและออกอัตโนมัติ
 • ติดตามการเคลื่อนไหว (track) ที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ
 • เซนเซอร์สามารถนับ จัดเก็บและส่งข้อมูลได้ยังร้านค้า
 • สามารถมองดูการนับของกล้องทาง VDO แบบเรียลไทม์
 • POE Powered

VC-1050 Flush Mount

Features
 • สำหรับติดตั้งแบบฝังฝ้า
 • บอกจำนวนคนเข้าและออก โดยอัตโนมัติ
 • ติดตามการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนอย่างแม่นยำ
 • สามารถมองดูการนับของกล้องทาง VDO แบบเรียลไทม์
 • ตั้งระบบผ่านเว็บ และ Video Streaming เพื่อให้สามารถตรวจสอบระบบได้
 • POE Powered

トップへ戻る