เชิญเข้าชมงาน Smart City Roadshow 2019

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและ Solutions ในงาน Smart City Roadshow 2019 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โดยงาน Smart City Roadshow 2019 เป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการเผยแพร่สาระเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้ อันนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ

ซึ่งในงาน ออพเท็ค จะนำเสนอสินค้าและ Solutions ดังนี้

  • ระบบ WLPS โดยใช้ Photo beam ไร้สาย
  • ระบบ CMS >> GENIO MAP
  • Security wireless sensor >> GENIO
  • เลเซอร์ตรวจจับความแม่นยำสูง >> Red scan
  • เซนเซอร์นับคน >> People counting sensor

 

トップへ戻る