บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิต บี 1702 ชั้น 17
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
อีเมลล์ถึงเรา customer@optex.co.th
เว็บไซต์หลัก www.optex.net
บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิต บี 1702 ชั้นที่ 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02-168-3162
แฟกซ์ : 02-168-3163
อีเมลล์ : customer@optex.co.th
เว็บไซต์หลัก : www.optex.net
ช่องทาง Youtube : OPTEX GROUP

Enquiry Form (Send Message to us)
Please fill out the form below

captcha

トップへ戻る