1. เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ
 2. เซนเซอร์บริหารที่จอดรถ
 3. ระบบนับจำนวนคน
 4. เซนเซอร์และระบบรักษาความปลอดภัย
 5. อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในโรงงาน

OA-203C

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ความเสถียรในการตรวจจับที่เหนือชั้น
 • ตั้งค่าและปรับแต่งการใช้งานได้ง่าย

OA-72C

Features

ACTIVE INFRARED DOOR SENSOR

 • กำหนดพื้นที่ตรวจจับได้ง่าย
 • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกพื้นที่ทางเข้า
 • ความเสถียรในการตรวจจับที่เหนือชั้น

OM-104C

Features

MICROWAVE SENSOR

 • ได้รับการออกแบบฝาครอบอย่างดี
 • ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน (Plug & Play)
 • สามารถปรับตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับได้

OM-105C

Features

MICROWAVE SENSOR

 • การออกแบบรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย
 • ตั้งค่าและปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับได้หลากหลาย
 • มีอุปกรณ์เสริมให้เป็นทางเลือก

 

OS-12C

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ฟังก์ชันปรับความไว (sensitivity) อัตโนมัติเพื่อการตรวจจับที่เหมาะสมที่สุด
 • ฟังก์ชั่นวิเคราะห์และแสดงปัญหาขัดข้อง (Self diagnosis function)
 • ใช้งานได้อเนกประสงค์ขนาด 1beam / 2beam เพื่อการลดขนาดและน้ำหนัก
 • รับรองความปลอดภัยแม้ขัดข้อง (Failsafe)

SH-10MC

Features

สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์ OS-12CT (ความยาว 10 เมตร)

OA-FLEX T

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ปลอดภัยมากกว่าด้วยเทคโนโลยี BLUE ZONE
 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ความเสถียรภาพที่เหนือชั้น

X-ZONE

Features

COMBINATION SENSOR (Active Infrared and Microwave)

 • เทคโนโลยี BLUE ZONE
 • ปกป้องแผงวงจรสองชั้นด้วยดีไซน์ฝาครอบด้านใน
 • I.N.C. logic เพื่อระบบการทำงานที่มีเสถียรภาพ
 • ฟังก์ชันควบคุมทิศทางเดียว เพื่อลดการใช้พลังงาน (Uni-directional function)

AIR-SLIDE

Features

PASSIVE INFRARED SENSOR

 • ปลอดภัยมากกว่าด้วยเทคโนโลยี BLUE ZONE
 • ลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น ด้วยสวิตช์แบบไม่ต้องสัมผัส (FLEX EYE)

OA-6500S(E)

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ผสมผสานเทคโนโลยี Activation และ Safety
 • เหมาะสำหรับการใช้ในงานประตูอุตสาหกรรม
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่าและปรับแต่งที่ง่าย

OA-4500S(E)

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ผสมผสานเทคโนโลยี Activation และ Safety
 • ฟังก์ชันตรวจจับเพื่อความปลอดภัย
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • การปรับแต่งที่ง่าย

OA-6000 T

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • เพื่มความสามารถตรวจจับระยะไกล (Long range)
 • สามารถติดตั้งที่สูง (High mounting)
 • ระบบประมวลผลที่มีความเสถียร
 • ตั้งค่าและปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับได้ง่าย

OA-203C-2

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ฟังก์ชันตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (Safety)
 • ติดตั้งง่าย

MIRAGE

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • คงความสวยงามของสถานที่ติดตั้ง
 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ความเสถียรในการตรวจจับที่เหนือชั้น

OA-EDGE1/2/T

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ฟังก์ชันตรวจจับเพื่อความปลอดภัย
 • ติดตั้งง่าย
 • สะดวกในการตั้งค่า Module
 • การปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับที่รวดเร็ว

OA-203C

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ความเสถียรในการตรวจจับที่เหนือชั้น
 • ตั้งค่าและปรับแต่งการใช้งานได้ง่าย

OA-72C

Features

ACTIVE INFRARED DOOR SENSOR

 • กำหนดพื้นที่ตรวจจับได้ง่าย
 • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกพื้นที่ทางเข้า
 • ความเสถียรในการตรวจจับที่เหนือชั้น

OM-104C

Features

MICROWAVE SENSOR

 • ได้รับการออกแบบฝาครอบอย่างดี
 • ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน (Plug & Play)
 • สามารถปรับตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับได้

OM-105C

Features

MICROWAVE SENSOR

 • การออกแบบรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย
 • ตั้งค่าและปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับได้หลากหลาย
 • มีอุปกรณ์เสริมให้เป็นทางเลือก

 

OS-12C

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ฟังก์ชันปรับความไว (sensitivity) อัตโนมัติเพื่อการตรวจจับที่เหมาะสมที่สุด
 • ฟังก์ชั่นวิเคราะห์และแสดงปัญหาขัดข้อง (Self diagnosis function)
 • ใช้งานได้อเนกประสงค์ขนาด 1beam / 2beam เพื่อการลดขนาดและน้ำหนัก
 • รับรองความปลอดภัยแม้ขัดข้อง (Failsafe)

SH-10MC

Features

สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์ OS-12CT (ความยาว 10 เมตร)

OA-FLEX T

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ปลอดภัยมากกว่าด้วยเทคโนโลยี BLUE ZONE
 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ความเสถียรภาพที่เหนือชั้น

X-ZONE

Features

COMBINATION SENSOR (Active Infrared and Microwave)

 • เทคโนโลยี BLUE ZONE
 • ปกป้องแผงวงจรสองชั้นด้วยดีไซน์ฝาครอบด้านใน
 • I.N.C. logic เพื่อระบบการทำงานที่มีเสถียรภาพ
 • ฟังก์ชันควบคุมทิศทางเดียว เพื่อลดการใช้พลังงาน (Uni-directional function)

AIR-SLIDE

Features

PASSIVE INFRARED SENSOR

 • ปลอดภัยมากกว่าด้วยเทคโนโลยี BLUE ZONE
 • ลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น ด้วยสวิตช์แบบไม่ต้องสัมผัส (FLEX EYE)

OA-4500S(E)

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ผสมผสานเทคโนโลยี Activation และ Safety
 • ฟังก์ชันตรวจจับเพื่อความปลอดภัย
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • การปรับแต่งที่ง่าย

OA-203C-2

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ฟังก์ชันตรวจจับเพื่อความปลอดภัย (Safety)
 • ติดตั้งง่าย

MIRAGE

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • คงความสวยงามของสถานที่ติดตั้ง
 • ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
 • ความเสถียรในการตรวจจับที่เหนือชั้น

OA-EDGE1/2/T

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ฟังก์ชันตรวจจับเพื่อความปลอดภัย
 • ติดตั้งง่าย
 • สะดวกในการตั้งค่า Module
 • การปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับที่รวดเร็ว

OA-6500S(E)

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • ผสมผสานเทคโนโลยี Activation และ Safety
 • เหมาะสำหรับการใช้ในงานประตูอุตสาหกรรม
 • การตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่าและปรับแต่งที่ง่าย

OA-6000 T

Features

ACTIVE INFRARED SENSOR

 • เพื่มความสามารถตรวจจับระยะไกล (Long range)
 • สามารถติดตั้งที่สูง (High mounting)
 • ระบบประมวลผลที่มีความเสถียร
 • ตั้งค่าและปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับได้ง่าย

トップへ戻る