Security
Automation Sensor

People Counting
Management

Automatic
Door Sensor

Factory Automation Sensor

Security Automation Sensor

People Counting Management

Automatic Door Sensor

Factory Automation Sensor

Welcome to OPTEX THAILAND

ออพเท็ค (OPTEX) คือ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเซนเซอร์ ชื่อดังในระดับนานาชาติ
ทั้งด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เราทำงานเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะและมีความเหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรม
โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแวดล้อมทางสังคม และอุตสาหกรรมที่มั่นคง ปลอดภัย และให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

More About us

Our Product

Our Solution

トップへ戻る